Valde

Executive Board

Oļegs Roščins

Prezidents (pārstāvē federāciju atsevišķi)


Viktors Mališauskas

Gen. sekretārs

tāl. 29557526


Hermanis Močaļins

Valdes loceklis


Olga Kaziora

Valdes loceklis


Jānis Ivanovs

Valdes loceklis


– amata pilnvaru laiku līdz 2020. gadam