Valde

Executive Board

Hermanis Močaļins

Prezidents (pārstāvē federāciju atsevišķi)


Viktors Mališauskas

Gen. sekretārs

tāl. 29557526


Jānis Ivanovs

Valdes loceklis


Olga Kaziora

Valdes loceklis


Deniss Sisojevs

Valdes loceklis


– amata pilnvaru laiku līdz 2020. gadam