Favorīts

Dibināšanas datums
Registracijas Nr.40008028329
Juridiska un pasta adreseZelmeņu 7, Ventspils
Tālrunis29235705
E-pasts[email protected]
Tīmekļa vietne
Personu skaits201
Bērni un jaunieši175
Nodarbības norises vietaMālu iela 10, Ventspils