Pieteikums LTKF iestāšanās

1) Par Biedrības Biedru var būt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga juridiskā persona, kurā ir reģistrētas un apvienotas ar taekvondo nodarbojošās fiziskās personas un kura ir gatava atzīt un ievērot Biedrības statūtus, kas arī ietver Biedram saistošo World Taekwondo (WT), World Taekwondo Europe (WTE), European Para Taekwondo Union (EPTU) noteiktās kārtības ievērošanu.

2) Attiecības starp Biedrību un Biedru sporta jomā tiek veidotas uz sadarbības līguma pamata.

3) Biedrības Biedram ir jāatbilst visām sekojošajām prasībām:
a) Biedra statūtu noteikumi nav pretrunā ar tādu starptautisko organizāciju statūtu noteikumiem, kuru Biedrība ir dalībnieks vai biedrs;
b) Visas Biedra sporta zāles, kurās ir veiktas nodarbības ar taekvondo, atbilsts Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un tiek ievērotas starptautisko organizācijas prasības taekvondo sportā;
c) Biedram ir vismaz viens treneris, kurš Latvijas Republikā var strādāt par sporta speciālistu taekvondo (treneri) un viņš ir saņēmis starptautiski atzītu dokumentu, kas apstiprina trenera kvalifikāciju vismaz vienā taekvondo virzienā;
d) Biedrs nedrīkst vienlaikus būt citas sporta organizācijas, kuras nosaukumā ir vārds “taekvondo”, biedrs vai dalībnieks;
e) Biedrs un tajā reģistrētās fiziskās personas (sportisti, treneri, tiesneši u.tml.) nav nodarījuši zaudējumus vai kaitējumu Biedrībai vai Biedrības interesēm.

(LTKF statūti n. 4.1.)

Iesniegums kluba reģistrācijai LTKF (.doc)